Emerytury dla mundurowych – Prezydent podpisał ustawę

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rentach mundurowych. Chodzi tu o nowelę, która została uchwalona 4 kwietnia 2014 roku (ustawa o „zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”).

Zmiany są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał w 2013 roku, że wcześniejsze zapisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin w zakresie dotyczącym przywrócenia świadczenia są niezgodne z konstytucją. Dzięki nowej ustawie wprowadzone zostaną uregulowania odnoszące się do wypłaty wstrzymanych świadczeń w sytuacji niemożności ich doręczenia z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego. System będzie teraz działał tak samo jak w przypadku emerytów pobierających świadczenia w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Zmiany są korzystne dla emerytów mundurowych. (Źródło: PAP, Bankier.pl)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!