Emerytura z dwóch krajów

Przepisy prawa ustalone między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej, a także z państwami spoza niej dają możliwość nabycia prawa do świadczenia emerytalnego w przypadku pracy w innym państwie. Obecnie ZUS wypłaca 13 tysięcy takich emerytur kwartalnie, z czego ponad 1/3, bo aż 4,5 tysięcy do Stanów Zjednoczonych. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego dopuszcza do przyznania świadczeń emerytalnych w każdym z państw Unii Europejskiej, proporcjonalnie do przepracowanego tam czasu. W przypadku pracy w państwach spoza UE taką gwarancję dają dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Dzięki takim normom prawnym podejmowanie przez Polaków pracy w państwach związanych z Polską taką umową nie pojawiają się problemy w trakcie nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że Polacy mogą pracować poza granicami naszego kraju bez obawy o utratę swych przyszłych praw do emerytury czy renty. Należy pamiętać jednak, aby przed wyjazdem do tych krajów zapoznać się z przepisami tam obowiązującymi. Bez takich międzykrajowych ustaleń z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i umów osoba zatrudniona w czasie kariery zawodowej w kilku krajach mogłaby być pozbawiona prawa do emerytury lub renty.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!