Emerytura po 40 latach?

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy emerytalnej i rentowej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakładający przechodzenie na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek, został właśnie skierowany przez Sejm do dalszych prac. Pod tą propozycją zebrano ponad 115 tysięcy podpisów. Postulat obejmował włączenie stażu pracy jako przesłanki do przechodzenia na emeryturę. Dziś wysokość emerytury zależy od składek, dlatego staż miałby być kluczowy. Jego zdaniem, proponowana zasada niesie za sobą przekaz, że aktywność zawodowa jest ważna i wpływa na naszą emeryturę.

Zgodnie z projektem na emeryturę będzie można przejść po 40 latach czynnej pracy i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Do stażu pracy liczyłaby się praca na etacie, umowie-zleceniu, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Z kolei w założeniu projektu do czasu tego nie wliczałby się czas szkół zawodowych i techników, studiów, a także okresy bezrobocia. Jeśli wyliczona emerytura byłaby niższa od minimalnej, do tego poziomu miałoby dopłacać państwo.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!