Dodatkowa opinia NBP o reformie emerytalnej?

Ciągle trwają prace nad ostateczną formą reformy emerytalnej. Ciągle pojawiają się propozycje udoskonalenia nowych przepisów. W tej materii wypowiada się również Narodowy Bank Polski. W tym miejscu zajmiemy się propozycją likwidacji opłat od składki na Otwarte Fundusze Emerytalne oraz obniżeniem opłaty za zarządzanie funduszami. Ta ostatnia miałaby zdaniem NBP wynosić 0,15% wartości aktywów. W swojej opinii bank wskazał potrzebę zmian niektórych punktów projektu ustawy reformującej system emerytalny.

Wskazano między innymi na bardziej efektywne, pasywne zarządzanie środkami zgromadzonymi w OFE. Mogłoby to pozwolić na obniżenie kosztów funkcjonowania kapitałowej części systemu emerytalnego. Właśnie temu miałyby służyć wskazane powyżej zmiany. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Bank Polski, poziom opłat w zagranicznych funduszach zarządzanych pasywnie wynosi 0,03-0,05% aktywów (opłata za zarządzanie).

W opinii NBP możemy przeczytać m.in. (źródło: PAP): „Proponowana wysokość opłaty jest, zatem kilkukrotnie wyższa niż obciążenia ponoszone przez uczestników zagranicznych funduszy, ale adekwatna do poziomu rozwoju rynku finansowego w Polsce i w związku z tym w pełni powinna pokryć koszty ponoszone przez PTE”.

Konsultacje społeczne i międzyresortowe trwają od początku października, kiedy to resort pracy opublikował projekt reformy emerytalnej. Opinie i propozycje zmian NBP to tylko niewielka część zastrzeżeń płynących zarówno od partnerów społecznych, ale również instytucji publicznych.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!