Część nowych przepisów wejdzie w życie już 14 stycznia

Prezydent niedawno podpisał ustawę o zmianach w systemie emerytalnym i OFE. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy będą mogły wejść w życie, a jednocześnie Trybunał będzie je analizował pod kątem zgodności z konstytucją. Już 14 stycznia w życie wejdzie część przepisów. Ogólnie cała ustawa wejdzie w życie 1 lutego. Wyjątek stanowią tu przepisy, które wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia (31 grudnia 2013 roku ustawę podpisaną przez Prezydenta opublikowano w Dzienniku Ustaw).

Tym samym w połowie stycznia zaczną obowiązywać przepisy mówiące o tym, że od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 roku członkowie OFE będą mogli składać w ZUS oświadczenie o przekazaniu do otwartych funduszy części składki emerytalnej. Ci, którzy tego nie zrobią zgodzą się by ich składka trafiała na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przed wejściem w życie całej ustawy zaczną funkcjonować również przepisy związane z nałożeniem na OFE obowiązku przekazania obligacji do ZUS. Ponadto 14 stycznia wejdą w życie przepisy nakazujące przystosowanie statutów funduszy do nowego prawa. Kolejnym przepisem, który zacznie działać przed całą ustawą będzie ten o zakazie reklamy OFE.

Wejdą w życie również przepisy mniej związane z OFE, dotyczące zmian w ustawach o PIT i Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Ma to zachęcić do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Wprowadzona zostanie m.in. zryczałtowana stawka dla wypłat z IKZE (10%). Przypominamy, że cała ustawa reformująca system emerytalny zacznie funkcjonować 1 lutego 2014 roku. (Źródło: PAP, Finanse.wp.pl)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!