Czarny scenariusz bez OFE

Już w przyszłym tygodniu rząd ma podjąć decyzję odnośnie polityki zmian w systemie emerytalnym oraz Otwartych Funduszach Emerytalnych. Czy spełni się najczarniejszy scenariusz i OFE zostaną „rozmontowane”? Jak w takim wypadku będą wyglądać przyszłe emerytury? Posiłkując się analizami „Pulsu Biznesu” jesteśmy w stanie stwierdzić, iż możemy mieć do czynienia z sytuacją daleką od ideału, żeby nie powiedzieć tragiczną. Dane pokazują, że przechodzące dziś na emeryturę osoby otrzymują świadczenia w wysokości 80% swoich dotychczasowych zarobków.

Za 30 lat może to być jednak o wiele mniej. Prognozy mówią o zaledwie 40% dochodów. Jak pokazują wyliczenia Instytutu Badań Strukturalnych zmiany i „zniszczenie” OFE mogą sprawić, że spadek wysokości emerytur będzie jeszcze bardziej widoczny. IBS szacuje, że mężczyzna urodzony w 1982, odkładający aż do wieku emerytalnego w przypadku wyboru OFE dostanie 41,4%. ostatniej pensji, a w przypadku wyboru ZUS otrzyma 37,6%.

Jak już wspominaliśmy wcześniej zmiany w systemie emerytalnym mogą spowodować również pogorszenie sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie giełda w dużej mierze opiera się na kapitale zgromadzonym przez obywateli i trzymanym w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Przejście wszystkich Polaków z OFE do ZUS (jeżeli rząd wybierze takie rozwiązanie) może spowodować nacjonalizacje wielu firm.

Jak więc widzimy scenariusz ten nie napawa optymizmem. Już niedługo dowiemy się, jaki będzie rzeczywisty kierunek zmian w OFE oraz całym systemie emerytalnym.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!