Commercial Union OFE – dane szczegółowe

Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A.
Commercial Union OFE BPH CU WBK

a) akcjonariusze PTE – Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA International Insurance Ltd. z siedzibą w Londynie,  Bank Zachodni WBK S.A.

b) kapitał zakładowy PTE – 137.000.000 zł

c) opłata od składek:

w razie uzyskania członkostwa w Funduszu przed dniem 1 kwietnia 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz stanowi:
– 7%
– 4% w przypadku stażu członkowskiego trwającego co najmniej 24 miesiące nie więcej jednak niż określona dla składki wpłaconej w danym okresie wysokość opłaty, o której mowa poniżej;

w razie uzyskania członkostwa w Funduszu po dniu 31 marca 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz stanowi:

– 7% od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
– 6,125% w roku 2011
– 5,25% w roku 2012
– 4,375% w roku 2013
– 3,5% od 2014 r.

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
a 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 a 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć 500.000.000,00 zł w skali miesiąca.
Koszty rachunku premiowego stanowią równowartość środków przekazywanych na rachunek premiowy w kwocie wynoszącej 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

e) depozytariusz OFE – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

f) agent transferowy OFE – Commercial Union Polska Sp. z o.o.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!