BRE podpisał umowę z Aegonem ws fuzji PTE

BRE Bank podpisał z Aegonem umowę w sprawie połączenia PTE Ergo Hestia oraz PTE Skarbiec-Emerytura oraz udzielenia opcji na sprzedaż akcji należących do banku w połączonym towarzystwie – poinformował bank w piątkowym komunikacie. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia majątku PTE Skarbiec-Emerytura przez PTE Ergo Hestia.

BRE Bank podał, że jego udział w kapitale zakładowym i w głosach na WZA PTE Ergo Hestia po połączeniu wyniesie 49,7 proc.

Połączenie obu spółek uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

BRE podało, że cena za akcje będzie sumą 385 mln zł (z możliwością jej korekty wynikającej z liczby członków OFE Skarbiec- Emerytura publikowanej w ostatnim miesięcznym raporcie KNF przed dniem połączenia) oraz wartości bieżących aktywów netto PTE Skarbiec-Emerytura.

Rada Nadzorcza BRE Banku powołała Jarosława Mastalerza na stanowisko członka zarządu banku odpowiedzialnego na pion bankowości detalicznej – poinformował bank w piątkowym komunikacie. Mastalerz związany jest z grupą BRE Banku od 2006 roku. Wcześniej był prezesem spółki BRE Ubezpieczenia.

DI, ESPI

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!