BRE Bank wychodzi z Aegon PTE za 482,5 mln zł

BRE Bank podpisał umowę sprzedaży akcji Aegon PTE na rzecz holenderskiej spółki Aegon Woningen Nova. Cena za 49,7% akcji została ustalona na 482,5 mln zł, podał BRE Bank w komunikacie.

Sprzedaż akcji Aegon PTE przez Bank na rzecz Aegon Woningen Nova nastąpi pod warunkiem uzyskania przez tę spółkę stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz pod warunkiem, że akcje będące przedmiotem umowy sprzedaży będą wolne od jakichkolwiek obciążeń.

W lipcu ub. roku BRE Bank podpisał z Aegon Woningen Nova umowę o połączeniu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia (obecnie Aegon PTE), należącego do holenderskiej spółki, z PTE Skarbiec-Emerytura, w 100-proc. należącego do BRE Banku.

W maju br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie obu podmiotów. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątku PTE Skarbiec-Emerytura na Aegon PTE w zamian za akcje Aegon PTE wydane BRE Bankowi.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!