Bój o pomostówki zakończony

Sejm uchwalił, a Senat przyjął ustawę o emeryturach pomostowych. Los blisko miliona osób, które spodziewały się przejść na wcześniejszą emeryturę, jest w rękach prezydenta. Jeśli podpisze nowe przepisy emerytalne, ten przywilej utrzyma jedna czwarta z nich. Reszta będzie pracować aż do 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat.

Ostatnie sygnały z Kancelarii Prezydenta pozwalają przypuszczać, że głowa państwa podpisze ustawę o pomostówkach. Jeśli tego nie zrobi, po Nowym Roku nie będzie już wcześniejszych emerytur. Jeśli prezydent podpisze ustawę, lista zajęć, których wykonywanie uprawnia do emerytury przed osiągnięciem tzw. wieku ustawowego, będzie miała 60 pozycji.

Do tego dochodzi zmiana nazwy: nie będzie już wcześniejszych emerytur, a pomostowe. Pomost ma łączyć stary system emerytalny z nowym. Stare będą przywileje wcześniejszego zakończenia kariery, choć dostępne dla mniejszej grupy pracowników niż uprawnieni do wcześniejszych emerytur. Nowy będzie sposób jej naliczania i finansowania. Pomostowy system świadczeń wymrze prawdopodobnie razem z tymi, którzy będą mogli w nim uczestniczyć.

Rządowe szacunki przewidują wypłaty emerytur pomostowych do 2039 roku. Kto będzie z nich korzystał?

Kto ma prawo

Będziesz miał prawo do nowej emerytury pomostowej, jeśli łącznie spełnisz następujące warunki.

 • Urodziłeś się po 31 grudnia 1948 roku, ale przed 1 stycznia 1969 roku.
 • Możesz udowodnić co najmniej 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze. Nieważne, że warunki w których pracujesz, wszyscy uznają za szczególne. Liczą się tylko te zajęcia, które zostały wyliczone w ustawie o emeryturach pomostowych. Ich pełny wykaz znajdziesz na sąsiedniej stronie.
 • Ukończysz przynajmniej:
  • – 55 lat (kobiety),
  • – 60 lat (mężczyźni).
 • UWAGA! Przedstawiciele niektórych zawodów – piloci samolotów, rybacy morscy, hutnicy wykonujący niektóre prace – będą mogli przechodzić na emeryturę w wieku jeszcze o 5 lat niższym.

 • Udowodnisz łączny staż ubezpieczeniowy (to znaczy udokumentujesz lata składkowe i nieskładkowe):
  • – 20 lat (kobiety),
  • – 25 lat (mężczyźni)
 • Przed 1 stycznia 1999 roku wykonywałeś prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zgodnie z dotychczasową definicją zawartą w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pełna lista tych prac znajduje się w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady Ministrów z lutego 1983 roku.

UWAGA! Stara ustawa dotyczy tylko osób, które pracę zawodową rozpoczęły przed rokiem 1999.

 • Po 31 grudnia 2008 roku będziesz zatrudniony na pełnym etacie do prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionych w ustawie o emeryturach pomostowych (przypominamy: wykaz na sąsiedniej stronie).
 • Z dniem przejścia na emeryturę pomostową rozwiążesz umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą.

UWAGA! Jeżeli zechcesz dorabiać u starego pracodawcy na emeryturze pomostowej, musisz rozwiązać starą, a zawrzeć nową umowę o pracę. Będą dotyczyły cię takie same zasady ograniczenia lub zawieszenia emerytury, jakie obecnym wcześniejszym emerytom nie pozwalają dorobić zbyt wiele.

Ale pamiętaj! Nie wolno ci pracować nadal w fachu określanym jako praca w szczególnych warunkach ani o szczególnym charakterze, bo stracisz pomostówkę!

Prace szkodliwe

Ustawa o emeryturach pomostowych na nowo definiuje prace szkodliwe. Ludzie, którzy są zatrudnieni w szczególnych warunkach, muszą:

 • być narażeni na wyliczone w nowej ustawie czynniki ryzyka (definicję znajdziesz niżej),
 • pracować w szczególnych warunkach środowiska pracy, które są spowodowane siłami natury lub procesami technologicznymi, które – mimo profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej – stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające ich możliwości.
 • mieć ograniczoną możliwość pracy z powodu szybszego starzenia się organizmu jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego (standardowo 60–65 lat) w stopniu utrudniającym pracę na dotychczasowym stanowisku.

Co to jest ryzyko

W nowej ustawie o emeryturach pomostowych wymieniono okoliczności, które u osób już niemłodych i z długim stażem pracy w trudnych warunkach mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe szkody na zdrowiu.

Dla zyskania prawa do emerytury pomostowej istotne jest, by ryzyko w pracy było związane z określonymi rodzajami zajęć, tzn.:

 • pod ziemią,
 • na wodzie i pod wodą,
 • w powietrzu,
 • trudnymi ze względu na warunki technologiczne: gorący lub zimny mikroklimat albo podwyższone ciś-nienie atmosferyczne,
 • bardzo ciężką pracą fizyczną,
 • związanymi z bardzo dużym obciążeniem ciała wynikającym z pozycji wymuszonej przez pracę i niezmiennej w ciągu wielu godzin.

Jak policzą emeryturę

Emeryturę pomostową Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obliczał już według nowych zasad, zbliżonych do tych, jakie określono podczas wprowadzania reformy emerytalnej dziesięć lat temu.

Jej kwotę ZUS wyliczy przez podzielenie sumy składek zgromadzonych na koncie emerytalnym w ZUS i zwaloryzowanego kapitału początkowego przez tak zwane średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat.

Średnie dalsze trwanie życia to wartość wyliczana statystycznie przez urzędników. Liczbę miesięcy, którą statystycznie powinieneś według nich przeżyć (ciesząc się emeryturą), pracownicy ZUS określą na podstawie tablic średniego trwania życia aktualnych w dniu, w którym złożysz wniosek o emeryturę.

Mimo że kobiety odchodzą na emeryturę wcześniej i żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni, te tablice mają być wspólne dla obu płci.

Co będzie z OFE

Jeśli w 1999 roku, kiedy wprowadzano reformę emerytalną, zapisałeś się do jednego z otwartych funduszy emerytalnych (i nadal jesteś jego członkiem), twoimi sprawami na czas emerytury pomostowej zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Suma zgromadzona na twoim indywidualnym koncie w tej instytucji zostanie powiększona o taką kwotę, jaka znalazłaby się na nim, gdybyś w ogóle nie przystąpił do OFE.

Wyliczą ją też urzędnicy, mnożąc zgromadzone w ZUS pieniądze (składki i kapitał początkowy) przez specjalny wskaźnik korygujący (ta wartość to 19,52/12,22), który oznacza stosunek pełnej składki odprowadzonej do ZUS do tej, jaką rzeczywiście zapisano na twoim indywidualnym koncie.

Kto da pieniądze

Emerytury pomostowe mają być wypłacane ze specjalnego Funduszu Emerytur Pomostowych, na który złożą się pracodawcy. Będą musieli ze swojej kasy odprowadzać po 3 proc. od wynagrodzeń tych pracowników, którzy w przyszłości mogą skorzystać z emerytur pomostowych. Fundusz ten będzie także uzupełniony dotacją z budżetu państwa.

Ile dostaniesz

Emerytura pomostowa nie będzie niższa niż najniższa emerytura z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (Dla zainteresowanych: teraz jest to 636,29 zł brutto, a kwota zmieni się najprawdopodobniej w marcu, podczas najbliższej waloryzacji.) I tak jak wszystkie świadczenia z ZUS będzie podlegała zwykłym zasadom waloryzacji emerytur i rent.

Emerytura pomostowa, choć z zasady ma stanowić minimum tyle, ile wynosi dziś najniższa emerytura, będzie jednak niższa od zwykłej emerytury wypłacanej na nowych zasadach. Czyli tej, z której mógłbyś korzystać, gdybyś zakończył karierę zawodową w ustawowym wieku.

Stanie się tak, ponieważ jeśli przejdziesz na emeryturę pomostową, statystycznie masz szansę pożyć dłużej niż osoby przechodzące na emeryturę w zwykłym wieku, tzw. ustawowym. Dlatego kwotę zgromadzoną na koncie emerytalnym w ZUS dzieli się na więcej lat.

Ponieważ jednak nowe świadczenie będzie wypłacane ze specjalnego Funduszu Emerytur Pomostowych, fakt jego wypłacania nie obniży kwoty zgromadzonej na koncie indywidualnym w ZUS przeznaczonej na twoją zwykłą emeryturę ani sumy uskładanej w funduszu emerytalnym.

Korzystając z emerytury pomostowej, skrócisz jednak okres pracy, przez który na konta w ZUS i OFE mogłyby wpływać twoje składki. Uzbierasz więc mniej pieniędzy na wypłatę zwykłej emerytury, gdy osiągniesz już normalny wiek emerytalny (60 lat – kobieta, 65 lat – mężczyzna).

Po co to wszystko

Instytucja wcześniejszych emerytur – dwukrotnie już przedłużana, za każdym razem o rok – wygaśnie z końcem grudnia. Ci, którzy do końca roku spełnią warunki uprawniające ich do wcześniejszego świadczenia (chodzi głównie o wiek i staż), będą mogli z niego skorzystać bez względu na to, kiedy zdecydują się zakończyć karierę zawodową. Więcej na ten temat znajdziesz w ramce niżej.

Przedłużenie obecnych zasad przechodzenia na wcześniejszą emeryturę postulowały i związki zawodowe, i branżowe grupy pracowników. Postulat rozszerzenia prawa do wcześniejszych emerytur o następny rocznik zatrudnionych zgłosił także prezydent. Tak się jednak nie stało.

Co się zmieni

Ustawa o emeryturach pomostowych zniesie wiele przywilejów emerytalnych. Wraz z jej wprowadzeniem w życie (1 stycznia 2008 r.) zmienią się też następujące ustawy:

 • z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • z 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Karta nauczyciela.

Kto zyska, kto straci

 1. Liczbę osób, które będą miały prawo do emerytur pomostowych, oszacowano na blisko 250–270 tysięcy osób. Prawo do wcześniejszej emerytury straci 750 tys. pracowników.
 2. Dzięki tym ograniczeniom państwo zaoszczędzi rocznie kilka miliardów złotych. Te pieniądze zabierze z kieszeni własnych obywateli.
 3. Przywileje mają dostać tylko niektórzy z różnych grup zawodowych dotychczas uprawnionych do wcześniejszych emerytur. Prawo do emerytury pomostowej będzie miała tylko część kolejarzy, część górników, część stoczniowców, część nauczycieli, część pracowników medycznych służby zdrowia. I to przede wszystkim te grupy zawodowe organizują protesty przeciw nowym emeryturom.
 4. Czy prezydent podpisze ustawę o pomostówkach? Jeśli tego nie zrobi, nikt nie przejdzie na emeryturę przed ukończeniem 60–65 lat.
 5. Co czeka tych, którzy teraz zaczynają pracę w trudnych warunkach? Nie wiadomo. Szacuje się, że emerytury pomostowe wygasną za 30 lat.

Kto może uciec na wcześniejszą emeryturę

Tylko do końca tego roku można zyskać prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ci, którzy zdobędą uprawnienia, nie muszą od razu przechodzić na wcześniejszą emeryturę, nie muszą też składać od razu wniosku. Warto jednak, by udokumentowali to prawo. Możliwość ucieczki na wcześniejszą emeryturę będzie jak znalazł, jeśli na przykład z powodu kryzysu dotknie nas redukcja zatrudnienia.

 • Z emerytury wcześniejszej mogą skorzystać osoby urodzone przed 1949 r. i kobiety z roczników 1949–1953 (tylko one spełnią kryterium wieku),
 • kobiety, które skończą 55 lat, jeżeli udowodniły co najmniej 30–letni okres ubezpieczenia lub co najmniej 20-letni okres ubezpieczenia oraz jednocześnie zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy,
 • mężczyźni po ukończeniu 60 lat, jeśli udowodnili co najmniej 35-letni okres ubezpieczenia lub co najmniej 25-letni okres ubezpieczenia oraz są uznani za całkowicie niezdolnych do pracy.

Kto jeszcze może po staremu

Jest niewielka grupa osób, które zachowają przywilej przejścia na wcześniejszą emeryturę na starych zasadach także po Nowym Roku. Będą to:

 • osoby urodzone przed 1949 rokiem, a więc ci, których dotyczy wyłącznie stary system emerytalny,
 • spośród osób urodzonych od 1 stycznia 1949 roku tylko ci, którzy wymagany do przyznania tego świadczenia staż pracy i okres zatrudnienia przy zajęciach uciążliwych wypracowali do końca 1998 roku, czyli jeszcze przed reformą emerytalną.

Pozostali zatrudnieni w trudnych warunkach mogą liczyć tylko na nowe rozwiązanie – emerytury pomostowe.

Nowa lista prac w warunkach szczególnych (uprawniających do emerytury pomostowej)

Na nowej liście znalazło się 36 rodzajów prac w szczególnych warunkach:

 • bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali i ich wzbogacaniu,
 • udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych,
 • pod ziemią, bezpośrednio przy drążeniu tuneli,
 • bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy),
 • bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco,
 • bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych,
 • murarskie, bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych,
 • bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła,
 • bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach,
 • bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych,
 • bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów,
 • przy obsłudze dźwignic,
 • bezpośrednio przy wytapianiu surówki stopów żelaza lub metali nieżelaznych,
 • przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych,
 • bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu,
 • bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjno-egzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie,
 • bezpośrednio przy ręcznym załadunku i wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi,
 • bezpośrednio przy ręcznym załadunku i rozładunku gorących wyrobów ceramicznych,
 • bezpośrednio przy formowaniu materiałów ogniotrwałych wielkogabarytowych za pomocą ręcznych narzędzi wibracyjnych,
 • bezpośrednio przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych,
 • nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych,
 • dokera bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku,
 • rybaka morskiego,
 • na statkach żeglugi morskiej,
 • na morskich platformach wiertniczych,
 • w powietrzu, wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy,
 • bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej, gazu ziemnego,
 • bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.),
 • bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją,
 • wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych,
 • przy ręcznym układaniu nawierzchni bitumicznej,
 • bezpośrednio przy przeróbce materiałów zawierających azbest lub pracach rozbiórkowych związanych z ich usuwaniem,
 • garbarskie, bezpośrednio przy obróbce mokrych skór,
 • bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową,
 • w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej zera st. C
 • tancerzy zawodowych, związane z ciężkim wysiłkiem fizycznym.

KTO STRACI

Możliwość wcześniejszego zakończenia pracy stracą m.in.:

 • pracujący przy przetwórstwie minerałów,
 • nadzór hutniczy,
 • część pracowników portów,
 • muzycy orkiestr dętych,
 • ślusarze,
 • spawacze,
 • elektrycy,
 • mierniczy i automatycy pracujący przy wytwarzaniu koksu,
 • załogi żeglugi śródlądowej,
 • chemicy,
 • budowlańcy,
 • pracujący na wysokościach,
 • dekarze,
 • kamieniarze,
 • operatorzy ciężkiego sprzętu,
 • leśnicy,
 • drwale,
 • pracownicy przemysłu włókienniczego,
 • zatrudnieni przy utylizacji odpadów,
 • telefonistki,
 • pocztowcy,
 • pracownicy sektora rolno-spożywczego,
 • lakiernicy,
 • drukarze.

Lista prac o szczególnym charakterze (uprawniających do emerytury pomostowej)

Na nowej liście znalazły się też 24 prace o szczególnym charakterze.

 • pilota statków powietrznych i instruktora pilotażu,
 • kontrolera ruchu lotniczego,
 • mechanika lotniczego, związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków lotniczych na płycie lotniska,
 • nawigatora na statkach morskich oraz pilota morskiego,
 • maszynisty pojazdów trakcyjnych i kierowników pociągów,
 • bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra),
 • funkcjonariuszy SOK,
 • kierowcy trolejbusów, autobusów oraz motorniczego tramwajów w transporcie publicznym,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych,
 • kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
 • operatora reaktorów jądrowych,
 • operatora żurawi wieżowych ze specjalnymi uprawnieniami oraz dźwignic portowych lub stoczniowych,
 • przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego,
 • przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego,
 • bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu, a bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną,
 • elektromontera pracującego bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach pracy pod napięciem,
 • członka zespołów ratownictwa medycznego,
 • członka zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego),
 • członka zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych,
 • nauczyciela, wychowawcy i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno- -wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych,
 • personelu sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych,
 • personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami,
 • personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

KTO STRACI

Możliwość wcześniejszego zakończenia pracy zawodowej stracą m.in.:

 • nauczyciele szkół zwykłych,
 • większość kolejarzy,
 • celnicy,
 • artyści estradowi,
 • pracownicy więziennictwa,
 • pracownicy organów kontroli państwowej.

Anna Kontek
Kurier Lubelski

Liczba komentarzy: 4 do "Bój o pomostówki zakończony"

 1. Mateusz pisze:

  Witam!
  Mam bardzo ważne pytanie. Mój tata spełnia warunki:
  – 15 lat pracy do 31 grudnia 1998 roku o szczególnym charakterze według POPRZEDNIEJ ustawy(jako dziennikarz, zawód w nowej ustawej wykreślony).
  – 25 lat pracy do 31 grudnia 1998.
  – 60 lat tata skończy w marcu 2009 (urodzony w marcu 1949).
  Czy będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę (lub pomostówkę) w marcu 2009?

  Serdecznie dziękuję za pomoc.

 2. ola pisze:

  Emerytury pełne powinny być przewidziane tylko dla osób z dużym stażem min. 35lat , czyli z ilością lat odkładanych składek , natomiast osoby z mniejszą ilością lat np po 25 latach powinna iść na częściową , jeżeli źle się czuje i jest zmęczona życiem lub pracą , wiek nie powinien być jedynym warunkiem , który jest do tej pory , nie jest sprawiedliwe , aby jedne osoby nie miały wymaganego wieku , a zaczynając pracę w wieku 17 lat miały 40 lat pracy i nie mogły odejść , jeżeli sami tego chcą . Powinna być możliwość decydowania a nie przymusu . Tylko staż pracy powinien decydować .
  Dzisiaj jedni pracują po 15 lat i idą na emeryturę inni 40 lat i nie będą mogli , to jest chore

 3. Dominik20062004 pisze:

  witam, mam bardzo wazne pytanie. jestem pracownikiem Miejskieho Osrodka Pomocy Spolecznej jako pomoc domowa. opiekuje sie chorymi i starymi ludzmi. czy moge starac sie o emeryture pomostow? prosze o pomoc i dziekuje

 4. terenia pisze:

  Chcę się zapytać ; a co z pozostałymi opiekunami pracującymi w DPS-ach o innym statucie;np przewlekle somatycznie chorych czy niepełnosprawnych fizycznie( bardzo często te osoby wymagają znacznej lub całkowitej naszej pomocy włącznie z podnoszeniem i przemieszczaniem się), bo pomostówki tylko dla personelu sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych,
  Zastanawiam się czy to tylko taki zapis i może ktoś się pomylił bo rodzajów DPS-ów jest 6 i w każdym praca jest ciężka i do tej pory we wszystkich były zachowane warunki szczególne.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!