Bezpieczna emerytura

Podstawą sukcesu oszczędzania jest systematyczność. Odkładając nawet niewielkie sumy – ale regularnie – w przyszłości będziemy mogli pozwolić sobie na coś, co dziś wydaje nam się nieosiągalne. Z bieżących dochodów bardzo trudno jest finansować duże wydatki związane np. z zakupem mieszkania czy samochodu. Często uciekamy się więc do kosztownych kredytów – jeśli tylko jest taka możliwość, to pół biedy. A co z emeryturą? Jej nie da się finansować kredytem. Dlatego właśnie odkładanie niewielkich sum, ale systematycznie, jest bardzo ważne.
Odłożyć na później

Niestety bardzo trudno jest się do tego zmobilizować. Doskonałym narzędziem pomagającym zachować samodyscyplinę są stworzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych plany systematycznego oszczędzania. Pozwalają one w długim okresie odkładać środki, które gromadzone i inwestowane pokryją nasze przyszłe potrzeby. W polskich warunkach priorytetem staje się finansowanie przyszłej emerytury, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ani wypłaty z ZUS, ani z Otwartych Funduszy Emerytalnych nie pozwolą nam utrzymać stopy życiowej znanej z okresu aktywności zawodowej.

Korzystając z planów systematycznego oszczędzania, inwestorzy mają możliwość stworzenia własnego portfela inwestycyjnego – sami decydują, w jakiego rodzaju fundusze inwestowane są ich pieniądze. Mogą to być więc bezpieczne fundusze papierów dłużnych, fundusze zrównoważone, czy fundusze akcji. Równie dobrze można dzielić składkę na kilka różnych funduszy rozkładając w ten sposób ryzyko inwestycji.

Bierzesz, kiedy chcesz

Gromadząc w ten sposób kapitał, inwestorzy mają pewność, że odkładane pieniądze zostaną przeznaczone rzeczywiście na wybrany przez nich cel. W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gros przekazywanych składek nie jest niestety terminowo odprowadzanych na nasze konto. Dlatego właśnie podstawową zaletą oszczędzania w TFI jest efektywność – nasze pieniądze rzeczywiście pracują dla nas. Ważną zaletą funduszy inwestycyjnych jest także dostępność środków – można zażądać ich wypłaty w dowolnym momencie, podczas gdy np. pieniądze z funduszy emerytalnych trafią do nas dopiero, gdy przejdziemy na emeryturę.

Expert SEB TFI odpowiada:
Anna Sobolewska, z-ca dyrektora ds. sprzedaży SEB TFI

Czy odkładając pieniądze w ramach Planów Systematycznego Oszczędzania i decydując się na wybór kilku funduszy płacę prowizję jednorazową, czy kilka prowizji naraz?

„W ramach oszczędzania w Planie Systematycznego Oszczędzania uczestnik może otrzymać znaczącą zniżkę w aktualnie obowiązującej opłacie manipulacyjnej.
Opłata manipulacyjna jest różna w zależności od funduszu. Wpłacając na różne fundusze, uczestnik płaci połowę opłaty manipulacyjnej obowiązującej w każdym funduszu.”

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!