Badania CBOS

CBOS przeprowadził kolejne badania opinii publicznej dotyczące ZUS i OFE. Co się okazało? Wzrósł odsetek respondentów pozytywnie wypowiadających się na temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ostatnimi wynikami ZUS dobrze oceniało 26% ankietowanych, dziś jest to już 32%. Z drugiej strony spadło zadowolenie i zaufanie do OFE. W negatywnym tonie wypowiedziało się o Otwartych Funduszach Emerytalnych 43 % pytanych, gdy w ostatnich badaniach było to 37%. Mimo że wzrosła liczba osób pozytywnie wypowiadających się o ZUS to nie spadła liczba mówiących o zakładzie źle.

Wciąż 51% ocenia jego działanie negatywnie. Warte podkreślenia jest to, że pozytywnie o ZUS wypowiadają się najczęściej osoby, które mają 65 i więcej lat oraz emeryci i renciści. Jeżeli chodzi o opinie pozytywne na temat OFE odnotowano 0,5% spadek zadowolenia. W pozytywnym tonie o funduszach wypowiedziało się 17% ankietowanych. Zdania na temat OFE nie ma 40% respondentów. Są to zwłaszcza osoby starsze.

Jeżeli chodzi o inne instytucje warto zwrócić uwagę na opnie dotyczące Narodowego Banku Polskiego. Z jego działania zadowolonych było 52% ankietowanych. Negatywnie o NBP wypowiedziało się 13%. Bank zanotował, więc 2% wzrost zaufania społecznego. Lepiej postrzegana jest również Giełda Papierów Wartościowych (wzrost odsetka pozytywnych ocen do 28%, czyli o 5% w stosunku do wcześniejszych badań). Zmniejszyła się też krytyczna ocena Polskich Kolei Państwowych. Nadal jednak w negatywnym tonie wypowiada się o nich 49% ankietowanych.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!