AXA OFE – dane szczegółowe

AXA PTE S.A.
AXA OFE
a) akcjonariusze PTE – Winterthur Life Insurance Company z siedzibą w Winterthur, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie

b) kapitał zakładowy PTE – 105.000.000 zł

c) opłata od składek:

w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo przed 1 kwietnia 2004 r.:
– 9% kwoty składki – gdy staż członkowski w Funduszu nie przekracza 3 lat
– 5,25% kwoty składki – gdy staż członkowski przekracza 3 lata, lecz nie przekracza 10 lat
– 5% kwoty składki – gdy staż członkowski przekracza 10 lat, lecz nie przekracza 20 lat
w przypadku gdy powyższe opłaty są wyższe od opłat określonych poniżej, stosuje się poniższe opłaty;

w przypadku członków, którzy uzyskali członkostwo od 1 kwietnia 2004 r.:
– 7% kwoty wpłaconych składek w latach 2004-2010
– 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
– 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
– 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
– 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
a 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 a 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. wynagrodzenie pobierane przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem nie może przekraczać w skali miesiąca 50.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie w skali miesiąca 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

e) depozytariusz OFE – BRE BANK S.A.

f) agent transferowy OFE – Towarzystwo

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!