Artyści trafią do ZUS?

Być może już niedługo w resorcie pracy powstanie zespół roboczy, którego celem będzie opracowanie zasad uczestnictwa w systemie ubezpieczeń społecznych przedstawicieli zawodów twórczych. Powodem jest sytuacja artystów. Skarżą się oni, że przez obecne regulacje nieumożliwiające im uczestnictwa w systemie mogą w przyszłości być skazani na pomoc opieki społecznej. Na temat wypowiedział się dla PAP wiceminister pracy Radosław Mleczko:

„Odbyliśmy już kilka nieformalnych, roboczych spotkań z przedstawicielami Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej i innych środowisk twórczych. Wspólnie dokonaliśmy analizy rozwiązań funkcjonujących w innych państwach UE. Jest kilka interesujących przykładów europejskich i nowych pomysłów. Padła propozycja powołania zespołu, który w bardziej formalny sposób zajmie się problemami z uczestnictwem w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, jakie zgłaszają nam twórcy. W porozumieniu z Ministerstwem Kultury zaproponujemy sposób dalszych konsultacji.”

Głos zabiera również Katarzyna Górna z Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej: „Stworzyliśmy Grupę Inicjatywną, z którą współpracują przedstawiciele rozmaitych środowisk twórczych, m.in. pisarzy, lektorów, tłumaczy, tłumaczy audiowizualnych, reżyserów teatralnych, ZASP, Polska Rada Muzyczna i stowarzyszenia muzyczne, Związek Fotografików Polskich, w sumie kilkanaście środowisk. Chcemy w porozumieniu z przedstawicielami resortów wypracować jakieś rozwiązanie.” (Źródło: PAP, finanse.wp.pl)

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!