Allianz OFE – dane szczegółowe

PTE Allianz Polska S.A.
Allianz Polska OFE
a) akcjonariusze PTE – Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., Allianz SE z siedzibą w Monachium

b) kapitał zakładowy PTE – 73.200.000 zł

c) opłata od składek:
– 5% kwoty składki w 2004 r.
– 4% kwoty składki w latach 2005-2013
– 3,5% kwoty składki od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
o 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 o 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. koszty zarządzania Funduszem w skali miesiąca nie mogą przekroczyć kwoty 10.000.000,00 zł.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.

e) depozytariusz OFE – Deutsche Bank Polska S.A.

f) agent transferowy OFE – Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!