Aktywa OFE spadły w lutym do 134,5 mld zł

Wartość aktywów netto w zarządzaniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadła w lutym o 26,4 mln zł, tj. o 0,02% w porównaniu ze styczniem, do poziomu 134 551,7 mln zł – podała firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Analizy Online.

W lutym na wielkość majątku zarządzanego przez fundusze emerytalne wpłynęły trzy czynniki: przelewy z ZUS, wynik zarządzania oraz rozliczenia sesji transferowych. Najmniejsze znaczenie z wymienionych wyżej czynników w lutym miał wynik z zarządzania, który zmniejszył wartość zarządzanych aktywów o 535 mln zł.

Wartość środków, jakie trafiły z ZUS do OFE, wyniosła w sumie 1,65 mld zł. W ramach lutowych przepływów blisko 12 mln zł trafiło do funduszy w postaci obligacji, a 1,64 mld zł stanowiła gotówka.

„Tak wysoka wartość środków pieniężnych wynika między innymi z faktu, że ostatni ze styczniowych przelewów – o wartości 816,5 mln zł – został odzwierciedlony dopiero w lutowych aktywach netto funduszy emerytalnych”- czytamy w raporcie.

Drugą przyczyną, z kategorii czysto technicznych, która w tym miesiącu miała wpływ na wartość aktywów netto funduszy emerytalnych były rozliczenia ujemnych przepływów, towarzyszących lutowej sesji transferowej.

„Według naszych szacunków w ślad za osobami, które zdecydowały się na zmianę funduszu, przepłynęło między OFE ok. 1,05 mld zł” – podano w raporcie.

W lutym najbardziej zwiększyły się aktywa Pekao OFE (+1,3%), którego jednostka odnotowała najwyższy wzrost (+0,27%).

Najszybciej spadały natomiast aktywa Aegon OFE i OFE Skarbiec Emerytura. Drugi z funduszy osiągnął najgorszy ze wszystkich OFE wynik pod względem wartości jednostki rozrachunkowej (-0,83%).

Największą dynamiką spadku wartości aktywów charakteryzował się Aegon OFE. W jego przypadku istotny wpływ miało zapewne ujemne saldo przepływów transferowych – był to drugi fundusz, z którego odeszła największa liczba osób, poza tym wypracował on w lutym jedną z najsłabszych stóp zwrotu (-0,76%).

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!