AIG OFE – dane szczegółowe

AIG PTE S.A.
AIG OFE
a) akcjonariusze PTE – American Life Insurance Company (ALICO), Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

b) kapitał zakładowy PTE – 93.602.400 zł

c) opłata od składek:
– 7% kwoty wpłaconych składek od 1 kwietnia 2004 r. do 31 grudnia 2010 r.
– 6,125% kwoty wpłaconych składek w roku 2011
– 5,25% kwoty wpłaconych składek w roku 2012
– 4,375% kwoty wpłaconych składek w roku 2013
– 3,5% kwoty wpłaconych składek od roku 2014

d) opłata od aktywów:

Wysokość Aktywów Netto (w mln zł) Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od Aktywów Netto wynosi:
ponad do
a 8.000 0,045% Wartości Aktywów Netto w skali miesiąca
8.000 20.000 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
20.000 35.000 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
35.000 65.000 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca
65.000 1 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65.000 mln zł Wartości Aktywów Netto, w skali miesiąca

z zastrzeżeniem, że do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosi 2.500.000,00 zł miesięcznie.
Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa środki w kwocie 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu.

g) depozytariusz – Bank Handlowy w Warszawie S.A.

h) agent transferowy – Towarzystwo

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!