Aegon OFE w całości w rękach Holendrów

BRE Bank sfinalizował 30 grudnia 2008 r. sprzedaż 49,7% akcji Aegon PTE na rzecz holenderskiej spółki Aegon Woningen Nova, zgodnie z umową zawartą 21 lipca br., za cenę 485,01 mln zł, podwyższoną z pierwotnej kwoty 482,55 mln zł – podała spółka w komunikacie.

„Cena sprzedaży akcji Aegon PTE S.A. w wysokości 482.545.901 zł została podwyższona do kwoty 485.012.733 zł zgodnie z formułą cenową wskazaną w umowie sprzedaży akcji Aegon PTE SA” – głosi komunikat.

Wartość akcji w księgach BRE Banku przed połączeniem towarzystw emerytalnych (PTE Skarbiec-Emerytura i Aegon PTE) wynosiła 335,82 mln zł.

„W dniu 30 czerwca 2008 r. bank dokonał odwrócenia odpisu aktualizującego wartość akcji PTE Skarbiec-Emerytura SA w księgach banku do wartości 468.038.817 zł i zaksięgowania wymiany akcji PTE Skarbiec-Emerytura SA na akcje Aegon PTE SA. Wartość ta została wyliczona w oparciu o cenę sprzedaży pomniejszoną o szacowane koszty transakcyjne” – czytamy dalej.

Według lipcowej umowy, sprzedaż akcji Aegon PTE nastąpić mogła pod warunkiem uzyskania przez Aegon Woningen Nova stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz pod warunkiem, że akcje będące przedmiotem umowy sprzedaży będą wolne od jakichkolwiek obciążeń.

W lipcu ub. roku BRE Bank podpisał z Aegon Woningen Nova umowę o połączeniu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia (obecnie Aegon PTE), należącego do holenderskiej spółki, z PTE Skarbiec-Emerytura, w 100-proc. należącego do BRE Banku.

W maju Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie obu podmiotów. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątku PTE Skarbiec-Emerytura na Aegon PTE w zamian za akcje Aegon PTE wydane BRE Bankowi.

Emerytury nie są Ci obce? Dodaj komentarz!