Wcześniejsze emerytury dla rolników?

1013715-657-323

Jeżeli rolnik do dnia 31 grudnia 2017 roku ukończył odpowiedni wiek i posiada wymagany dwudziestopięcioletni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, może ubiegać się o przejście na wcześniejszą emeryturę. Ostatnie zmiany emerytalne, dzięki obniżce wieku emerytalnego, umożliwiły przechodzenie osobom zajmującym się gospodarstwem rolnym na emeryturę w wieku 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku […]

 

Emerytura z Nationale Nederlanden

nationale

Nationale-Nederlanden oferuje proste i zrozumiałe produkty ubezpieczeniowe, dzięki którym zabezpiecza finansową przyszłość klientów i ich bliskich. Firma angażuje się również i działa w obszarze istotnych problemów społecznych dotyczących zdrowia i jakości życia Polaków. W skład grupy wchodzi kilka spółek, wśród których znajduje się Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.. Na polskim rynku działa od 1998 roku […]

Dobrowolny Fundusz Emerytalny w Generali

Generali OFE

Dobrowolny fundusz emerytalny – w skrócie DFE to forma oszczędzania i inwestowania na dodatkową emeryturę w ramach trzeciego filaru. Istnieje sześć możliwości gromadzenia środków na przyszłość za pomocą mechanizmów trzeciego filaru: depozyty bankowe, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia z funduszem kapitałowym, bezpośrednie inwestycje giełdowe oraz dobrowolne fundusze emerytalne. DFE w Generali zapewnia wysoki komfort życia […]

Polacy odłożyli ponad 1,5 miliarda złotych na swoje emerytury

banki-w-polsce150x150

Prawie 1,6 miliarda złotych Polacy wpłacili w 2016 roku na poczet III filaru emerytalnego. To o ponad 250 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. Prawie 60% nowych IKE i IKZE zostało otwartych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI). Na Indywidualne Konta Emerytalne wpłynął ponad 1 miliard złotych, a na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego ponad 0,5 […]

Kiedy zacząć oszczędzać na emeryturę?

mieszkanie-dla-mlodych-150x150

Polacy mają świadomość, że ich emerytura będzie niska. Czasami nawet na tyle, że nie wystarczy na pokrycie podstawowych potrze. Wśród młodych osób panuje również obawa, że na emeryturze będą żyć krótko lub wcale do niej nie doczekają. Taka postawa jest przyczyną nieodkładania żadnych oszczędności na poczet przyszłych lat po zakończeniu pracy zawodowej. Badania pokazują, że […]

Dlaczego Polacy nie oszczędzają na emeryturę?

12361481-Senior-couple-with-wallet-counting-Euro-money-on-table-at-home-Stock-Photo

Według badań Prudential Family Index Polacy obawiają się, że na emeryturze będą żyć krótko i w niedostatku albo w ogóle do niej nie dożyją. Jednak z drugiej strony wskazują wiek 20-30 lat jako najlepszy do rozpoczęcia oszczędzania na emeryturę, nie czyniąc tego jednak wcale bądź zaczynając dużo później. Głównym tego powodem większości ankietowanych jest to, […]

Wyższe emerytury dla rolników

1013715-657-323

Od marca 2017 roku zapowiadają się wyższe stawki emerytur dla rolników. Świadczenie wypłacane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma wynosić w przyszłym roku 1000 złotych. Obecnie podstawowa emerytura rolnicza wynosi 882 zł. Aktualnie KRUS wypłaca ok. 1,2 miliona świadczeń emerytalno-rentowych, z czego 400 tysięcy to świadczenia poniżej 1000 zł. Dotychczas jego wysokość zależała między innymi […]

Druga osłona Młodego Boga na emeryturze w Prudential

1200x1200_Prudential_Logo

Najnowsza kampania reklamowa Prudential poddaje rozważaniu emeryturę młodego boga – czy na pewno będzie ona dostatnia i bezstresowa? Na początku listopada 2016 roku podczas telewizyjnych bloków reklamowych w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i kanałach tematycznych można oglądać nowy spot Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential. Koncept młodego boga nagradzany był w wielu branżowych konkursach,, dlatego postanowiono kontynuować kampanię i […]

Niższy wiek emerytalny coraz bliżej?

emerytura 2014 11 28

Istnieje szansa na to, by górna granica wieku emerytalnego obniżyła się stosunkowo już niedługo. Według deklaracji Komitetu Stałego Rady Ministrów zmiany takie miałyby nastąpić już w październiku 2017 roku. Wydatki na ten cel przewidziano we wstępnym projekcie przyszłorocznego budżetu. Okazuje się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, potrzebuje 9 miesięcy na dostosowanie systemu informatycznego. Pojawiają się już […]

Emerytura z dwóch krajów

emerytura-150x150

Przepisy prawa ustalone między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej, a także z państwami spoza niej dają możliwość nabycia prawa do świadczenia emerytalnego w przypadku pracy w innym państwie. Obecnie ZUS wypłaca 13 tysięcy takich emerytur kwartalnie, z czego ponad 1/3, bo aż 4,5 tysięcy do Stanów Zjednoczonych. Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego dopuszcza do przyznania […]